ఎన్నికలు జరిగే రాష్ట్రాలకు 15 మంది ప్రత్యేక పరిశీలకులను నియమించిన ఎన్నికలసంఘం

ఎన్నికలు సజావుగా జరిగేలా చూడటం పై వారితో బ్రీఫింగ్ సమావేశం గోవా, మణిపూర్, పంజాబ్, ఉత్తరాఖండ్, ఉత్తరప్రదేశ్ శాసనసభల ప్రస్తుత సార్వత్రిక…